EXPO

EXPO wil een breed platform bieden voor beeldende kunstenaars. Voorbeelden hiervan zijn: Het faciliteren en organiseren van tentoonstellingen, samenwerking met uiteenlopende kunst- en cultuurinstellingen uit de regio Noord-Holland die in verband staan met onder andere de Randstad en de rest van Nederland. En zet zich actief in om beeldend kunstenaars zichtbaar te maken voor haar publiek.

Zij zoekt haar publiek via de media, oude en nieuwe maar bijvoorbeeld ook via onderwijs en andere cultuurkanalen. EXPO creëert aldus een platform voor beeldende kunst in brede zin. Hierbij legt zij contact met initiatiefnemers op het gebied van beeldende kunst, documentatie en publicatie maar bijvoorbeeld ook met het lokale en regionale bedrijfsleven.