Missie en Visie

Koel310 is de plek in Alkmaar waar cultuur in de breedste zin van het woord centraal staat. Een broeinest waar ondernemers, kunstenaars, artiesten, ontwerpers, technici en andere grondleggers met een creatief hart in een culturele, educatieve en sociale omgeving nieuwe meesterstukken, ontwerpen en producten kunnen verwezenlijken. Koel310 biedt een divers activiteitenprogramma aan, waarin cultuur, kunst, educatie en muziek centraal staat. Wil jij weten hoe het programma eruit ziet voor de komende tijd? Bekijk dan de geplande evenementen. Koel310 staat open voor ideeën en suggesties met betrekking tot vormgeving, bedrijfsleven, onderwijs en is betrokken bij het buurtleven.

Koel310 levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de cultuur in Alkmaar door:

Versterken van de positie van cultureel ondernemers
Door het in de loop van de afgelopen decennia afschaffen van diverse regelingen, vraagt het van beginnend cultureel ondernemer meer om een bestaan in de wereld van kunst en cultuur op te bouwen. Dit geldt voor alle kunsten, van podium tot beeldend. Koel310 levert daaraan een belangrijke bijdrage leveren door ateliers en oefenruimten te verhuren, podiumuitvoeringen te initiëren en agenderen en exposities voor individuele en groepen van kunstenaars te organiseren. Door op die manier veel cultureel ondernemers aan te trekken is Koel310 de ontmoetingsplaats voor producenten en actieve consumenten van cultuur.

Verbeteren van mogelijkheden voor cultuur waar in Alkmaar nog weinig ruimte voor is
Alkmaar heeft veel faciliteiten voor de meer gevestigde cultuurvormen. Voor art films, klassieke muziek, cultureel erfgoed, literatuur, toneel en popmuziek zijn veel mogelijkheden beschikbaar rond het Canadaplein, in het filmhuis en in Poppodium Victorie. Voor de minder gevestigde vormen ontbreken echter nog faciliteiten. Denk aan moderne beeldende kunst, underground in de jongerencultuur vanaf 21 jaar, dance en starters op het podium. Koel310 biedt onderdak door ruimten te verhuren aan ondernemers, kunstenaars en cultureel organisatoren.

Verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van de wijk Overdie
De wijk Overdie maakt een krachtig herstel door. Van een Krachtwijk van enkele jaren geleden is er al een doorgroei geweest naar de huidige situatie, waarin de achterstand met de andere wijken in Alkmaar aanzienlijk is ingelopen. Desondanks zijn er nog veel wensen over. Daarom wil Koel 310 aan een verbetering van de werkgelegenheid door ruimte te bieden aan beginnende ondernemers. Ook wil zij de toegankelijkheid vergroten van (commerciële) voorzieningen voor bewoners van Overdie die de afstand naar het centrum moeilijker overbruggen en ruimte te verhuren voor laagdrempelige feesten en bijeenkomsten.

Team Koel310