Wij zijn Koel310

Cultuur & creativiteit in Alkmaar

Over Koel310

Koel310 is de plek in Alkmaar waar cultuur in de breedste zin van het woord centraal staat.

Wij zijn een broeinest waar ondernemers, kunstenaars, artiesten, ontwerpers, technici en andere grondleggers met een creatief hart in een culturele, educatieve en sociale omgeving nieuwe meesterstukken, ontwerpen en producten kunnen verwezenlijken.

 

Koel310 biedt een divers activiteitenprogramma aan, waarin cultuur, kunst, educatie en muziek centraal staat. Wil jij weten hoe het programma eruit ziet voor de komende tijd? Bekijk dan de geplande evenementen. Koel310 staat open voor ideeën en suggesties met betrekking tot vormgeving, bedrijfsleven, onderwijs en is betrokken bij het buurtleven.

Onze aandachtsgebieden

Over Koel310: Zorg
Zorg
Over Koel310: muziek
Muziek
Over Koel310: educatie
Educatie
Cultuur
Over Koel310: Ambacht
Ambacht

Een verhaal van verandering en groei

Koel310 = Koelmalaan 310

Koel310 heeft zijn oorsprong in het oude Schuurman-gebouw aan de Koelmalaan 310, waar het een broeinest was van creativiteit en gemeenschapszin. In 2021 moest Koel310 echter verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. Gelukkig bood het lot een nieuwe kans toen Koel310 samen met vier andere dynamische clusters de mogelijkheid kreeg om zich te vestigen in de voormalige drukkerij van het Noordhollands Dagblad.

 

 

De Drukkerij

Vanaf 2021 tot heden

De Karavaan, Skatepark Straat, Indoor Beach Alkmaar en De Stadsfabriek bundelden hun krachten en transformeerden de oude drukkerij tot een bruisende en veelzijdige locatie. Hier ontstond een plek waar creativiteit, innovatie en gemeenschap samenkomen. Van zijn bescheiden begin tot zijn huidige staat symboliseert Koel310 veerkracht, samenwerking en de kracht van creativiteit om nieuwe mogelijkheden te creëren. Het is niet alleen een fysieke locatie, maar een symbool van de evolutie en groei, waar creatieve energie altijd zal blijven stromen.

Tekening drukkerij Alkmaar Koel310
Meer geschiedenis? Neem een kijkje op:

Missie & Visie

Versterken van de positie van cultureel ondernemers

Door het in de loop van de afgelopen decennia afschaffen van diverse regelingen, vraagt het van beginnend cultureel ondernemer meer om een bestaan in de wereld van kunst en cultuur op te bouwen. Dit geldt voor alle kunsten, van podium tot beeldend. Koel310 levert daaraan een belangrijke bijdrage leveren door ateliers en oefenruimten te verhuren, podiumuitvoeringen te initiëren en agenderen en exposities voor individuele en groepen van kunstenaars te organiseren. Door op die manier veel cultureel ondernemers aan te trekken is Koel310 de ontmoetingsplaats voor producenten en actieve consumenten van cultuur.

Versterken van de positie van cultureel ondernemers

De wijk Oudorp maakt een krachtig herstel door. Van een Krachtwijk van enkele jaren geleden is er al een doorgroei geweest naar de huidige situatie, waarin de achterstand met de andere wijken in Alkmaar aanzienlijk is ingelopen. Desondanks zijn er nog veel wensen over. Daarom wil Koel 310 aan een verbetering van de werkgelegenheid door ruimte te bieden aan beginnende ondernemers. Ook wil zij de toegankelijkheid vergroten van (commerciële) voorzieningen voor bewoners van Overdie die de afstand naar het centrum moeilijker overbruggen en ruimte te verhuren voor laagdrempelige feesten en bijeenkomsten.

Verbeteren van mogelijkheden voor cultuur waar in Alkmaar nog weinig ruimte voor is

Alkmaar heeft veel faciliteiten voor de meer gevestigde cultuurvormen. Voor art films, klassieke muziek, cultureel erfgoed, literatuur, toneel en popmuziek zijn veel mogelijkheden beschikbaar rond het Canadaplein, in het filmhuis en in Poppodium Victorie. Voor de minder gevestigde vormen ontbreken echter nog faciliteiten. Denk aan moderne beeldende kunst, underground in de jongerencultuur vanaf 21 jaar, dance en starters op het podium. Koel310 biedt onderdak door ruimten te verhuren aan ondernemers, kunstenaars en cultureel organisatoren.

Onze Partners:

Koel310 wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners

Meer weten? Neem contact met ons op!
Scroll naar boven